حامد بابایی
حامد بابایی
سفر و گردشگری
۲ سال پیش
آرزو شده
سفر با عشقم
۱ لایک

سفر با عشقم

با یکی که دوست دارم می خوام برم سفر پول ندارم
۳۰,۰۰۰ از ۲,۳۷۶,۲۰۰ تومان
پیشرفت تحقق آرزو : ۲ %
۱ نفر مشارکت کردند