اعظم رفیعی
اعظم رفیعی
کالا
یک سال پیش
آرزو شده
کاسه قلمزنی اصفهان
۴ لایک

کاسه قلمزنی اصفهان

حمایت از صنایع داخلی
۶۰,۰۰۰ از ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
پیشرفت تحقق آرزو : ۵ %
۲ نفر مشارکت کردند